تاریخچه

تاریخچه

 انجمن صنایع و معادن گچ کشور برابر بند (1) ماده (5) قانون اتاق بازرگانی ، صنایع ،معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران و بر اساس صورتجلسه مورخ 1379/08/10 مجمع عمومی موسسین انجمن صنایع و معادن گچ کشور و صورتجلسه مورخ 1379/08/18 هیات مدیره انجمن که متشکل از آقایان اعلاء میر محمد صادقی ، حسین بنویدی ، سید حسین سلیمی ، مرتضی مداح ، علی شمس اردکانی ، رحیم جامبر صادقیان ، ابراهیم صانع پور ، ابوالفضل اقبالیون و علی اصغر جمعه ای ، انجمن صنایع و معادن گچ کشور تحت شماره 142 و به تاریخ 1379/08/25 در اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران تاسیس و به ثبت رسیده است . مقر اولیه انجمن واقع در تهران - خیابان طالقانی - نبش شهید موسوی - شماره 175 - ساختمان اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران بود .

موضوع فعالیت انجمن مذکور شامل ساماندهی و هماهنگی در امور حرفه ای و تخصصی در بهره برداری از معادن ، صنایع و صادرات گچ در کشور و به حداکثر رساندن ارزش افزوده و حقوق ملی و منافع و منابع بنگاه های دست اندر کار در این بخش از اقتصاد به منظور تامین حقوق و منافع قانونی و مشروع اشخاص حقیقی و حقوقی که موضوع فعالیت و اشتغال آنها در امور مذکور باشد .

مهمترین اهداف انجمن بشرح ذیل می باشد :

کوشش در جهت استیفای حقوق صنفی و خواستهای مشروع و قانونی اعضاء و همکاری با وزارتخانه ها و سازمانهای مربوطه .

بررسی و تحقیق درباره مشکلات کارخانه ها ، کنترل مواد اولیه و محصولات ، سعی در ارتقاء کیفیت تولید و خدمات فنی .

برنامه ریزی برای تامین نیازها ، واردات و توسعه صادرات و گسترش فعالیتها .

قبول مسئولیت همکاری با وزارتخانه ها ، سازمانها و نهادها در انجام وظائف و تکالیفی که این دستگاهها به کانونهای استانی انجمن محول می کنند و آمادگی برای ارائه مشورتهای لازم به آنها .

 

 

 

تبلیغات